Mediation Papendrecht

Van Houten & Partners Advocaten biedt u mediation in Papendrecht

U bent terechtgekomen op de website van Van Houten & Partners Advocaten omdat u gezocht heeft naar mediation in Papendrecht. Het is zeker aanbevelenswaardig voor een mediator in plaats van een rechter te kiezen als u en uw partner gaan scheiden. Niet alleen bespaart het u een langdurig, vervelend proces tegen hoge kosten, ook neemt uzelf een andere houding aan tijdens mediation, die veel kan betekenen in de manier waarop u naar uw scheiding kijkt.

Een actieve houding in het proces wérkt

Bij een gang naar de rechter worden de beide centrale partijen ineens pionnen in een spel, en zal de uiteindelijke uitkomst altijd één partij (maar ook eventuele kinderen) benadelen. Bovenal hebt u een passieve rol in het proces, u ondergaat het. En dat terwijl het heel heilzaam kan zijn een actieve rol aan te nemen, op te komen voor uw belangen, maar ook oog te houden voor die van een ander, en sámen tot een oplossing te komen. Sterker nog, in meer dan negentig procent van de gevallen wordt een bemiddeling als deze succesvol afgerond, met een uitkomst die beide partijen tevreden stelt. Dat is een heel hoog percentage voor mensen die soms niet meer door één deur kunnen, of die vrezen de ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen niet te kunnen overbruggen. De mediation in Papendrecht kan u hierbij helpen.

Diverse fases binnen mediation

De mediation in Papendrecht van Van Houten & Partners Advocaten begeleidt u samen door verschillende fases. Eerst is er de intake, met bijvoorbeeld de uitleg over de werking van bemiddeling en het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarna volgt de verkenningsfase, waarin de overeenkomstige en verschillende belangen van u beiden worden uitgezet. Hierop gaat de onderhandelingsfase van start, waarin naar een coöperatieve, constructieve oplossing wordt gezocht. Pas als beide partijen het eens zijn wordt de uitkomst hiervan verzegeld in een echtscheidingsconvenant.

   Contact  www.vhpa.nl