Echtscheidingsbemiddeling Zwijndrecht

Vind de oplossing in echtscheidingsbemiddeling te Zwijndrecht

U bent op deze website terechtgekomen omdat u op zoek bent naar een vorm van echtscheidingsbemiddeling te Zwijndrecht. Van Houten & Partners Advocaten zetten graag uiteen wat zij voor u zouden kunnen betekenen in dit proces.

Mediation biedt een coöperatieve, constructieve aanpak

Ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en beladen gevoelens maken het dikwijls moeilijk op een redelijke manier met elkaar in gesprek te gaan als een scheiding onomkeerbaar is. Toch zal dit moeten, als u en uw partner afspraken op papier willen zetten over beslissingen die u beiden aangaan. U kunt natuurlijk de stap naar de rechtbank wagen, maar in het gros van de gevallen biedt de rechter geen uitkomst noch een constructieve oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Wilt u sámen het compromis bereiken, in plaats van dat een derde daarover beslist, en durft u zich coöperatief op te stellen, dan is mediation zeker iets voor u. U verkiest dan een actieve houding, in plaats van een passieve, en ook voor het verwerkingsproces kan dit voor u beiden heel waardevol zijn.

Echscheidingsbemiddeling ZwijndrechtTegengestelde belangen tóch verenigbaar gemaakt

Ook al lijken de belangen van de een onverenigbaar met die van de ander, in meer dan negentig procent van de gevallen komen echtelieden er met behulp van een mediator uit. Zij doorlopen de verschillende fasen samen met deze onafhankelijke en onpartijdige derde, die hen begeleidt in de intake, de verkennings- en daarna de onderhandelingsfase en uiteindelijk in het vastleggen van de afspraken in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. De echtscheidingsbemiddeling te Zwijndrecht die Van Houten & Partners Advocaten daarmee biedt, kan uw oplossing betekenen. Graag laten we u daarom dan ook met ons kennismaken, zonder daaraan kosten te verbinden.

   Contact  www.vhpa.nl