Echtscheidingsadvocaat Dordrecht

Van Houten & Partners echtscheidingsadvocaat te Dordrecht

Dat scheiden leiden is, staat onoverkomelijk vast. Zeker als het geen collectieve beslissing maar die van een van de twee partners is, en als er kinderen in het spel zijn, is dit het geval. Maar u heeft altijd zelf in handen hoe u met een scheiding besluit om te gaan – en het kan niet alleen heilzaam maar ook een goede voorbereiding op uw nieuwe situatie zijn als u en uw voormalige partner samen de verantwoordelijkheid nemen de zaken tot een goed einde te brengen en samen op papier te zetten.

Bij mediation vindt u gezamenlijk een compromis

Een echtscheidingsconvenant is een door u samen opgesteld contract, waarin een compromis is bereikt tussen de belangen van beide partijen. Zoekt u een echtscheidingsadvocaat te Dordrecht, dan is het bureau Van Houten & Partners Advocaten wellicht wat voor u. Onze advocaten hebben niet alleen juridisch onderlegde kennis van en beroeps- en proceservaring in familierecht, huwelijksvermogensrecht en alimentatierecht, maar ook zijn zij vFAS-erkende mediators. Zij bemiddelen tussen de belangen van u en uw partner, die soms ogenschijnlijk tegengesteld lijken maar waar in ruim negentig procent van de gevallen een oplossing voor wordt gevonden. Let wel: dit compromis bereikt u sámen. Wilt u de gang naar een rechter vermijden, een immer kostbaar en langdurig proces, waarin u geen actieve maar een passieve rol hebt, kies dan voor een echtscheidingsadvocaat van Van Houten & Partners te Dordrecht. We leggen u graag in een persoonlijk gesprek uit wat we voor u kunnen betekenen.

   Contact  www.vhpa.nl