Echtscheiding Papendrecht

Van Houten & Partners: een waardevolle echtscheiding te Papendrecht

U bent op deze website terechtgekomen omdat u zoekt naar informatie omtrent uw aanstaande echtscheiding te Papendrecht. Het is verstandig dat u actief op zoek gaat naar een oplossing en de gunstigste aanpak in uw specifieke situatie. Dat betekent dat u de verantwoordelijkheid op u neemt ten aanzien van deze op handen zijnde scheiding, en wel in het zo constructief mogelijk afwikkelen van allerhande lopende en toekomstige, materiële zowel als immateriële zaken. De wens is natuurlijk een echtscheiding die recht doet aan de relatie die u samen had en die waardevolle resultaten voor u beiden oplevert.

Mediation biedt een constructieve oplossing

U bent er zelf immers actief bij betrokken dit tot een goed einde te brengen. Kiest u er beiden voor u coöperatief naar elkaars belangen op te stellen en u op een volwassen en redelijke manier naar elkaar te verhouden, dan kunt u de begeleiding van een mediator inroepen. Voor een echtscheiding in Papendrecht kunt u daarvoor contact opnemen met Van Houten & Partners Advocaten, die juridisch en financieel onderlegd zijn en daarnaast een opleiding in mediation hebben genoten. Een mediator maakt van u beiden waardige gesprekspartners en laat u beider belangen en wensen naar voren komen. Zonder daaraan kosten te verbinden, kunt u al een kennismakingsgesprek aanvragen. Indien gewenst volgt daarna respectievelijk het intakegesprek met u beiden; de verkenningsfase, waarin de overeenkomstige en tegenstrijdige belangen worden uiteengezet en geanalyseerd; de onderhandelingsfase, waarin een compromis tussen deze belangen wordt nagestreefd; en afgesloten met het tekenen van het echtscheidingsconvenant dan wel vaststellingsovereenkomst. Daarmee heeft u een constructieve oplossing, naar u beider welbevinden, op papier. Zit u midden in een echtscheiding en woont u in Papendrecht en omstreken? Neem dan gerust contact op.

   Contact  www.vhpa.nl