Scheidingsadvocaat Dordrecht

Van Houten & Partners scheidingsadvocaat te Dordrecht

De beslissing tot echtscheiding is één van de meest ingrijpende in een mensenleven. Als de beslissing is genomen rijst de vraag: hoe nu verder? Het komt voor dat mensen in die situatie ieder een eigen advocaat kiezen. Dat zal een scheidingsadvocaat zijn, een advocaat die ervaring heeft in het familierecht en met echtscheidingen. Die advocaat legt de zaak voor aan een rechter. De andere partij neemt ook een scheidingsadvocaat in de arm die de zaak ook voorlegt aan de rechter. De rechter beslist.

Wij doen dit soort zaken vaak maar nog vaker, en ook zeker bij voorkeur, proberen wij via een mediation/echtscheidingsbemiddeling partijen samen de beslissingen te laten nemen die genomen moeten worden. Wij doen dit in volledige neutraliteit.

Zijn er kinderen in het spel dan zijn hun belangen het zwaarstwegend. Allereerst moet een goede regeling voor de kinderen getroffen worden. Dit is ook een belang van beide deelnemende ouders. Immers, zij willen het beste voor hun kinderen. Vervolgens worden allerlei andere zaken in onderling overleg geregeld.

Een mediator bemiddelt tussen ogenschijnlijk tegengestelde belangen

Een mediator heeft oog voor de wensen van beide partijen en bemiddelt tussen hen met respect voor de belangen en de verantwoordelijkheid van u beiden. Het doel van een mediation is het bereiken van oplossingen die samen met u worden ontdekt. Vervolgens maakt u afspraken met elkaar voor de toekomst waar u volledig achter kunt staan. De mediator legt deze op schrift vast.

Wilt u in contact komen met een scheidingsadvocaat te Dordrecht, leest u dan verder op de website hieronder wat Van Houten & Partners advocaten en mediators te Dordrecht voor u kan betekenen.

   Contact  www.vhpa.nl